om mig  

 

målningar   home                        

 

Malene Hammeleff målare Rödsvägen 35   
45070 Hamburgsund 
 
telf. 05253 3868
mail:    m.hammeleff@telia.com
utbildning    
utställning