Om mig:

Fôdd 1946 i Sverige av svensk mor, dansk far.
Uppvuxen i utkanten av Köpenhamn nära Utterslev
Mose i ’konstnärsbyn vid Grönnemose Alle’.
 

Här bodde 21 konstnärsfamilier, målare og skulptörer.
Barnen sprang fritt in och ut hos varandra og fick på så sätt god kontakt med många vuxna och deres olika uttryckssätt i konsten. Att teckna och måla blev för mig ett helt naturligt uttryckssätt.
 

Oftast relaterar jag till naturen i mina bildar. Här hämtar jag kraft, glädje och inspiration.

Jag målar utifrån en stor glädje, som jag hoppas, når ut till
åskådaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om mig  

 

målningar   home                        

 

Malene Hammeleff målare Rödsvägen 35   
45070 Hamburgsund 
 
telf. 05253 3868
mail:    m.hammeleff@
telia.com
utbildning    
utställning